Predpísané hodiny výučby

Vodičský kurz sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktorý sa výcvik vykonáva.


B : osobný automobil:

Teoretická príprava:
1 -2 x do týždňa  o 15:00 v priestoroch autoškoly
32 vyučovacích hodín teoretickej prípravy

Praktický výcvik:
Minimum pre praktický výcvik pre autoškolu s autotrenažérom a náhradnou výcvikovou plochou, kde klienti  absolvujú:

4 vyučovacie hodiny na autotrenažéri,
4 vyučovacie hodiny na náhradnej výcvikovej ploche,
24 vyučovacích hodín jazdami v cestnej premávke,
6 vyučovacích hodín prispôsobíme Vašim schopnostiam k zlepšeniu Vašich zručností.

Priemerná doba absolvovania kurzu trvá 2  až 3 mesiace, s ohľadom na požiadavky klientov. Pre rýchly kurz je to 4 až 6 týždňov.  Pred skúškami je klient povinný uhradiť hodnotu kolku: pri riadnej skúške 33,- €, pri opakovanej skúške 8,-€ .