Nový kurz na osobný automobil, začína už 30.5.2023 o 15:00, 7.6.2023 o 15:00, 13.6.2023 o 16:30.


Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia:  ziadost-o-udelenie-vo.pdf


Žiadosť si vytlačte obojstranne na jednom liste formátu A4. Žiadosť je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu.

Výuka teórie prebieha 1-2 krát týždenne o 15:00 s dĺžkou trvania 2 alebo 3 vyučovacie hodiny. Učebňa, v ktorej výuka prebieha sa nachádza v Poprade na ul. Juliota Curie 732/25 v bytovke pri parkovisku Kaskády (pri nemocnici s poliklinikou), je vybavená predpísanými učebnými pomôckami a videotechnikou. Jazdy plánujeme tak, aby plne vyhovovali Vaším možnostiam.

 Nové testy si môžete vyskúšať na stránke komory autoškôl: 

Testy pre autoškoly podľa skupín.

alebo môžete si stiahnúť pdf súbor:

https://www.minv.sk/?elektronicke-testy&subor=473642

 

Tešíme sa na Vás