Nový kurz na os. automobil, začína už 1.2.2023 o 15:00, 7.2.2023 o 15:00, 15.2.2023 o 16:30.


Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia: ziadost-o-udelenie-vo.pdf

 

 

Žiadosť si vytlačte obojstranne na jednom liste formátu A4. Žiadosť je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu.

Výuka teórie prebieha 1-2 krát týždenne o 15:00 s dĺžkou trvania 2 alebo 3 vyučovacie hodiny. Učebňa, v ktorej výuka prebieha sa nachádza v Poprade na ul. Juliota Curie 732/25 v bytovke pri parkovisku Kaskády (pri nemocnici s poliklinikou), je vybavená predpísanými učebnými pomôckami a videotechnikou. Jazdy plánujeme tak, aby plne vyhovovali Vaším možnostiam.

 

Tešíme sa na Vás